top of page
shaluach_cover.png

שלוח

shaluach_cover.png

שירה. האישי ביותר מכל ספריו של המחבר, מכיל בתוכו שירים שנכתבו לאורך ארבעים שנה במגוון רחב של סגנונות ונושאים ומציג עולם פנימי עשיר בצד דמויות חשובות ואירועים משמעותיים בחיי המשורר.

הזמנה תתאפשר בקרוב
bottom of page