top of page

סזון

סזון2.jpg

פרוזה. זכרונות, מכתבים, דפי יומן וקטעי ראיונות ישנים מוליכים את בועז לוין, מייסדו של מכון מחקר היסטורי חדש ונועז, אל פתרון תעלומה מעברו של הכפר שבו גדל. הוא נע בין ארצות, תרבויות, דמויות וזמנים, המטלטלים אותו ומציעים לו התבוננות חדשה בחייו, באמונות ובסיפורים שהתוו את דרכו ובאלה, המושכים אותו אל תוך משבר אישי עמוק ואל מסע מפתיע שבו שלובים עבר ועתיד, יריבות וחברות, אשמה והשלמה, זיכרון ואהבה.

עלות הספר כולל משלוח בישראל הינה 63 ש"ח. התשלום יתאפשר באמצעות ביט לאחר מילוי הפרטים בעמוד ההזמנה

bottom of page