top of page
rosh_pina_cover

ראש פינה

rosh_pina_cover

שירה. קולות אבודים של נשים שחיו בראש פינה בשנותיה הראשונות. חום, שכול, שמחה, עוני וקסמי הטבע, חוברים יחדיו למקהלה ייחודית של חוויות ייחודיות ואמירות חזקות של יאוש ותקווה, מרד ותבוסה של מי שבחרו ונבחרו לשאת בעול הכבד של התיישבות בספר הנידח של הגליל בסוף המאה ה-19.

הזמנה תתאפשר בקרוב
bottom of page