top of page
ביירות.jpg

ביירות

ביירות.jpg

שירה. זכרונות ומחשבות שנולדו בצילה של טראומה קשה - מלחמת לבנון השניה, ומסופרים מפיהם של בני הדור שקולו לא נשמע, ונחשף אך מעט בשיח הישראלי מאז ועד עתה. הספר כולל שירים בסגנונות שונים - ממבע אישי מופנם ועד לזעקה פוליטית סוחפת, אשר יוצרים יחד תמונה מורכבת של כאב עצום וזעם על הקורבן המיותר בחיי אדם ובתוצאותיה הקשות של אותה מלחמה מיותרת.

הזמנה תתאפשר בקרוב
bottom of page